Welkom op de site van Stichting Woonvorm Breedeley

Op deze site vindt u informatie over ons woon/zorg project in Breda ten behoeve van een groep (jong) volwassenen met een beperking, veelal in de vorm van een licht verstandelijke handicap. De ouders van deze - toen nog - jongeren zijn met elkaar in contact gekomen via de toenmalige Sociaal Pedagogische Dienst (SPD), inmiddels omgedoopt tot MEE West-Brabant. Na een kennismakingstraject hebben zij besloten gezamenlijk een woonvorm te creëren voor hun opgroeiende kinderen, waarin zij omringd met zorg die afgestemd is op hun individuele behoefte een zo zelfstandig mogelijke toekomst tegemoet kunnen gaan. De stichting die het project heeft geïnitieerd is in 2002 opgericht en de woonvorm is in 2010 van start gegaan. Inmiddels zijn alle bewoners de "jongeren leeftijd" ontgroeid.


Op de volgende pagina's zult u in meer detail informatie aan treffen over:

 • de doelstellingen van het project
 • de ontwikkeling van het project
  • achtergrond gedachte
  • ontwerp en bouw fase
  • zorgvoorziening
 • de deelnemers
 • nieuws en stand van zaken

Tevens zijn er pagina's over:

 • sponsorschap
 • financiële aangelegenheden
 • contactmogelijkheden
 • een fotoalbum
 • links naar dienst verlenende en andere relevante organisaties

 

Het project wordt financieel gesteund door:

 

                               
 

     Hélène de Montigny stichting